在籍選手

6年生

KAI
KAI
RISEI
RISEI
SHIRYU
SHIRYU
KAITO
KAITO
MINAMI
MINAMI
KENYU
KENYU
KAZUYA
KAZUYA
YOSHINOBU
YOSHINOBU
OHSUKE
OHSUKE

5年生

HARUTO
HARUTO
YUKI
YUKI
SOUTA
SOUTA
DAIKI
DAIKI
YUUICHIRO
YUUICHIRO
HIBIKI
HIBIKI
UTA
UTA

4年生

SYUNSUKE
SYUNSUKE
RYO
RYO
RAITO
RAITO
SAKU
SAKU
HAYATO
HAYATO

3年生

AYATA
AYATA
RYOUTO
RYOUTO
KUUTO
KUUTO
HAYATO
HAYATO
TOKUHO
TOKUHO
KOTARO
KOTARO
MIO
MIO

2年生

MASAHIRO
MASAHIRO
HARUKU
HARUKU
HAYATO
HAYATO